СУ "Възраждане" – град Русе

Училището не е подготовка за живота, то е самият живот!

Участие на СОУ „Възраждане“ в общоградското тържество по случай 3 март – 137 години от освобождение на България

Общоградски празник по случай 3 март 2015г.

Участие на ученици от СОУ "Възраждане" в общограздския празник 3 март 2015г. Ученици от СОУ "Възраждане" с г-жа М.Цвяткова на празника 3 март 2015г.

Общоградски празник по случай 3 март 2015г.
Оценете това!

Коментари ()

Facebook

Връщане